Dostępna jest nowa wersja enova365

Sprawdź nową wersję oprogramowania enova365

Wersja 15.4 zawiera głównie zmiany w obszarze:

  • Kadry i płace: e-dokumentacja pracownicza: funkcjonalności umożliwiające prowadzenie w systemie enova365 elektronicznej dokumentacji pracowniczej zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
  • Księgowość: Nowe wzory deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

Szczegóły dotyczące nowości zostały udostępnione na platformie e-learningowej w postaci szkolenia oraz w ulotce do wersji.