Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Dotacje dla JST

jst-baner
PRIORYTET 1 – KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027
DZIAŁANIE - FEPK.01.02 Cyfryzacja
Cel dotacji – Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
Dla kogo?
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
 • Uczelnie oraz Instytucje kultury i sportu
Na co?
 • Platformy e-usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Rozwój infrastruktury danych przestrzennych
 • Aplikacje w oparciu o dostępne cyfrowo ISP (informacje sektora publicznego)
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (działania digitalizacyjne)
Szczegółowy opis typów projektów poniżej.
Wysokość dofinansowania
 • 85% – maksymalny poziom dofinansowania
 • 10 000 000 PLN – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
 • 15 % – minimalny wkład własny
 • 500 000 PL – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych
Terminy naboru
 • Rozpoczęcie 20 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie w czerwcu 2023 r.
Zweryfikuj możliwość pozyskania dotacji
O pozyskiwaniu dotacji i ich rozliczaniu oraz doborze odpowiednich komponentów wynikających z ogłaszanych projektów/konkursów wiemy prawie wszystko. Specjalizujemy się w obsłudze projektów teleinformatycznych dla JST oraz jednostek im podległych.

Udział w projekcie „Cyfrowa Gmina”, „Wsparcie PPGR”, „Cyfrowy Powiat” sprawił, że udało się nam skutecznie pomóc aż 34 jednostkom. Działanie „FEPK.01.02 Cyfryzacja” dofinansowane na poziomie 85% to szansa na domknięcie realizacji procesu cyfryzacji i osiągnięcia wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Przełoży się to na sprawniej działający e-urząd, służący swoim mieszkańcom.
Szczegóły dotyczące typów projektów (Na co?)
PLATFORMY E-USŁUG PUBLICZNYCH SZCZEBLA REGIONALNEGO/LOKALNEGO
Cyfryzacja procesów administracji publicznej i rozwój e-usług na terenie województwa podkarpackiego, poprzez: tworzenie nowych e-usług sektora publicznego lub podnoszenie ich jakości i użyteczności (w tym wspieranie projektów m.in. z zakresu e-administracji), a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług instytucji publicznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Budowa lub modernizacja istniejących systemów informatycznych o zasięgu regionalnym i lokalnym celem wzmocnienia bezpieczeństwa świadczonych e-usług publicznych.
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DANYCH PRZESTRZENNYCH
Projekty z zakresu cyfryzacji powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji, jak również infrastruktury informacji przestrzennej będące w zakresie kompetencji JST.
APLIKACJE W OPARCIU O DOSTĘPNE CYFROWO ISP (INFORMACJE SEKTORA PUBLICZNEGO)
Wdrożenie nowych aplikacji elektronicznych lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejących poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowo informacji sektora publicznego.
WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH (DZIAŁANIA DIGITALIZACYJNE)
Digitalizacja baz danych i ich integracja, ogólne udostępnienie oraz wzrost umiejętności ich wykorzystania, a także digitalizacja zasobów, odpowiednie ich przetwarzanie, analiza danych oraz wizualizacja.
Limity i ograniczenia (wybrane i skrócone informacje)
e-Usługi:
 • Co najmniej 4 stopień dojrzałości
 • Model wdrożenia zgodny z zasadami Architektury Informacji Państwa
 • Zgodne z europejską ustawą w sprawie dostępności oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Uwzględniające pełną integrację rejestrów i zbiorów danych
Digitalizacja zasobów naukowych, kulturalnych:
 • zgodna z dyrektywą w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • w formacie do odczytu maszynowego, dostępne za pośrednictwem interfejsów programowania aplika
Infrastruktura danych przestrzennych i e-geodezji:
 • Muszą uzyskać pozytywną opinię szczebla centralnego z zakresu geodezji (Głównego Geodety Kraju)
 • Przestrzeganie celów Zalecenia Komisji (UE) 2021/1970 z dnia 10 listopada 2021 r.
Infrastruktura teleinformatyczna:
 • Uzasadnione celami projektu oraz analizą wskazującą brak możliwości wdrażania lub funkcjonowania e-usług publicznych
Skontaktuj się z nami
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow