Projekty realizowane ze środków UE

Dotacje dla MŚP

Dotacje dla MŚP - baner
PRIORYTET 1 – KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027
DZIAŁANIE - FEPK. 01.03 Wsparcie MŚP - dotacja
Cel działania – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.
Dla kogo?
Przedsiębiorcy:

 • Mikro (1 do 9 pracowników i obrót do 2 milionów euro)
 • P(od 10 do 50 pracowników i obrót do 10 milionów euro)
 • Średni (od 50 do 250 pracowników i obrót do 50 milionów euro)
Na co?
 • Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji
Wsparcie MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. Inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.
Wysokość dofinansowania (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)
Wsparcie i rozwój konkurencyjności
Mikro i mały przedsiębiorca

 • 70% – maksymalny poziom dofinansowania
 • 30 % – minimalny wkład własny
Średni przedsiębiorca

 • 60% – maksymalny poziom dofinansowania
 • 40 % – minimalny wkład własny
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN
Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w naborze: 60 000 000 PLN
Terminy naboru
 • Rozpoczęcie 31 maja 2023 r.
 • Zakończenie w lipcu 2023 r.
Zweryfikuj możliwość pozyskania dotacji
O pozyskiwaniu dotacji i ich rozliczaniu oraz doborze odpowiednich komponentów wynikających z ogłaszanych projektów/konkursów wiemy prawie wszystko. Specjalizujemy się w obsłudze projektów teleinformatycznych dla MŚP.

Obecna perspektywa będzie mocno wspierać innowacyjność (znaczące ulepszenia) w zakresie produktów i usług oraz procesów, które przełożą się na wdrożenie i wprowadzenie z sukcesem ich efektów na rynek. To pozwoli zamienić Państwa przedsiębiorstwo w sprawnie działającą machinę biznesową.
Przygraniczny obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą obejmuje 43 gminy:
Baligród • Bircza • Chłopice • Cieszanów • Cisna • Czarna • Dubiecko • Dydnia • Fredropol • Horyniec-Zdrój • m. Jarosław • Jarosław • Krasiczyn • Krzywcza • Laszki • Lesko • Lubaczów • m. Lubaczów • Lutowiska • Medyka • Narol • Oleszyce • Olszanica • Orły • Pawłosiów • Pruchnik • Przemyśl • m. Przemyśl • Radymno • m. Radymno • Rokietnica • Roźwienica • Sanok • m. Sanok • Solina • Stary Dzików • Stubno • Tyrawa Wołoska • Ustrzyki Dolne • Wiązownica • Wielkie Oczy • Zagórz • Żurawica

Jego powierzchnia wynosi 6 043 km2, co stanowi 34% powierzchni województwa.
mapa-gminy
Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym i obejmuje:
 1. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.
 2. Nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:
  • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych)
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych)
  • środkiem transportu z grupy 74 z wyjątkiem symbolu 743 Klasyfikacji Środków Trwałych
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych)
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych)
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych)
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych)
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę
  • podlegać amortyzacji
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych
  • stanowiły majątek beneficjenta
  • zostanie zachowany okres trwałości
Skontaktuj się z nami
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow