Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

EDM

Wdrażamy Elektroniczną Dokumentację Medyczną

Zajmujemy się doradztwem, szkoleniami i wdrożeniami w zakresie systemów medycznych dla gabinetów lekarskich, placówek medycznych, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz hospicjów. Obecnie pomagamy właściceleom i zarządzającym ww. jednostkami wdrożyć w ich placówkach Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Od wielu lat wdrażamy i serwisujemy oprogramowanie firmy Asseco. Chętnie dzielimy się wiedzą z naszymi klientami. Dlatego, jeśli korzystasz z takich systemów jak: mMedica, AMMS lub S.AXON to zapraszamy do kontaktu z nami.

Ważna informacja

Z dniem 1 lipca 2021 roku usługodawcy będą zobowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w EDM za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach systemu P1).

Czym jest EDM?

EDM to Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dzięki, której możliwe jest prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji medycznej, to współczesny sposób zarządzania dokumentami i informacją dotyczącą przebiegu leczenia i stanu zdrowia pacjentów.

 • EDM to Elektroniczna dokumentacja medyczna dzięki, której możliwe jest prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji medycznej, to współczesny sposób zarządzania dokumentami i informacją dotyczącą przebiegu leczenia i stanu zdrowia pacjentów. Dokumenty wytworzone w wersji elektronicznej w znacznym stopniu odciążają lekarza ponieważ ma on dostęp do całej dokumentacji medycznej, czyli do obecnego stanu zdrowia pacjenta. Ma on wgląd do wszystkich przebytych chorobach, terapiach, zabiegach czy obecnych leków stosowanych przez pacjenta 

  Na kontakt EDM składa się tzw. zdarzenie medyczne , czyli ewidencja kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Każda wizyta pacjenta w placówce medycznej, gabinecie lekarskim czy szpitalu będzie kończyła się przekazaniem danych do systemu centralnego P1. Będą to dane dotyczące wykonanych procedur medycznych, rozpoznanych  jednostek chorobowych oraz co zostało zrealizowane podczas świadczenia medycznego.  

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020roku w sprawie zakresu rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wszedł w życie obowiązek prowadzenia przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Oznacza to, że wszystkie dokumenty związane z leczeniem pacjenta powinny być archiwizowane za pośrednictwem licencjonowanych programów umożliwiających dostęp do tzw. Platformy P1 portalu zdrowie.gov.pl. 

  Jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki  organizacyjno – techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej.  Zgodnie z przepisami od 8 stycznia 2021roku formę elektroniczną muszą mieć: 

  – skierowania do szpitala 

  – skierowania do specjalistów 

  – skierowania na wybrane badania 

   

  Od dnia 25 kwietnia opisy badań muszą mieć formę cyfrową  

   

  Do dokumentów EDM należą: 

  – e-recepta 

  -e-skierowanie 

  – informacja dla lekarza kierującego  

  – karta informacyjna do leczenia szpitalnego  

  – opisy badań diagnostycznych  

  – informacja wystawiana w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala 

   

  Kto ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta? 

  – lekarze, którzy mają dostęp do konta pacjenta (przyznany przez pacjenta)  

  – lekarz, pielęgniarz lub położna, którzy udzielają pacjentowi podstawowej opieki medycznej 

  – pracownik medyczny, który wytworzył daną dokumentację medyczną  

  – pracownik medyczny, który kontynuuje proces leczenia  

  – pracownicy medyczni w sytuacji zagrożenia życia pacjenta  

Jak działa wymiana EDM?

Lekarz prowadzący danego pacjenta będzie mógł wysłać zapytanie do Platformy P1 (e-zdrowie). W odpowiedzi dostanie informacje dotyczące placówek przechowywania jego dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji przez platformę e-zdrowie lekarz uzyska dostęp i będzie mógł odczytać elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta. Każdorazowe takie działania będą automatycznie zapisywane w systemie e – zdrowie. Lekarz będzie miał obowiązek zapisać w historii pacjenta wszystkie dokumenty, które zostaną przez niego wystawione oraz wszystkie działania podejmowane w związku z dalszym leczeniem pacjenta.

Medyczna dokumentacja elektroniczna nie jest EDM-em!

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej i Elektroniczna Dokumentacja medyczna to nie to samo. Należy pamiętać, że oba pojęcia mimo tego, że bardzo podobne do siebie pod względem prawa oznaczają zupełnie co innego i należy rozumieć różnice. Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 6 kwietnia 2020 „dokumentacja medyczna jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej - oznacza więc wszystkie dokumenty, które nie będą mogły być już wytwarzane w wersji papierowej, a wymagają zapisu elektronicznego. EDM nazywamy wszystkie dokumenty, które zostały wytworzone wg „standardu HL 7 CDA” i jest jednakowy dla wszystkich podmiotów.

Dokumenty EDM

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 6 kwietnia 2020 „dokumentacja medyczna jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej - oznacza więc wszystkie dokumenty, które nie będą mogły być już wytwarzane w wersji papierowej, a wymagają zapisu elektronicznego. EDM nazywamy wszystkie dokumenty, które zostały wytworzone wg „standardu HL 7 CDA” i jest jednakowy dla wszystkich podmiotów.

Do dokumentów EDM należą:

 • e-recepta
 • e-skierowanie
 • informacja dla lekarza kierującego
 • karta informacyjna do leczenia szpitalnego
 • opisy badań diagnostycznych
 • informacja wystawiana w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala

Kto ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta?

 • lekarze, którzy mają dostęp do konta pacjenta (przyznany przez pacjenta)
 • lekarz, pielęgniarz lub położna, którzy udzielają pacjentowi podstawowej opieki medycznej
 • pracownik medyczny, który wytworzył daną dokumentację medyczną
 • pracownik medyczny, który kontynuuje proces leczenia
 • pracownicy medyczni w sytuacji zagrożenia życia pacjenta

Od dnia 25 kwietnia opisy badań muszą mieć formę cyfrową

PRZYPOMINAMY

Z dniem 1 lipca 2021 roku usługodawcy będą zobowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w EDM za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach systemu P1).

Przygotuj się do połączenia EDM z systemem P1 w swojej placówce

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem. Oferujemy swoją pomoc merytoryczną i wdrożeniową EDM według obowiązującego rozporządzenia.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow