Projekty realizowane ze środków UE

Promar

Prosta aplikacja do zarządzania wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

RealizacjaAplikacja Inspektor365
BranżaEdukacyjna

PROMAR

Szkoła Języków Obcych PROMAR od ponad 20 lat uczy języków obcych, by umożliwić każdemu realizację własnych pasji i marzeń. To jedna z największych i najstarszych szkół językowych na Podkarpaciu. Uczy języków obcych w podróży, na studiach, czy w pracy, wszędzie tam, gdzie znajomość języka obcego pomaga osiągać własne cele. Jest nowoczesnym centrum edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. PROMAR tworzą pełni pasji uczenia lektorzy polscy i zagraniczni (native speakerzy). Oprócz szkoły języków obcych PROMAR prowadzi Przedszkole Anglojęzyczne i Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Cel projektu

 • Dostosowanie własnej placówki do wchodzącego w życie 25 maja 2018 roku unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów krajowych
 • Wdrożenie rozwiązania informatycznego porządkującego codzienną pracę ADO

Problemy klienta

 • Brak aktualnego przeglądu wszystkich procesów, procedur dotyczących zarządzania, jak i przetwarzania danych osobowych pod kątem organizacyjnym oraz strukturalnym
 • Brak odpowiednich narzędzi do sprawdzenia stanu zabezpieczeń infrastruktury sieciowej, oraz określenie czy sieć będzie spełniać wymogi prawne i technologiczne
 • Wybór odpowiednich narzędzi, które będą niezbędne/pomocne do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w codziennej pracy
 • Brak aktualnych szkoleń, jakie pracownicy powinni odbyć oraz kto powinien zostać przeszkolony po stronie franczyzobiorców

Rozwiązanie

Wyzwanie, przed jakim stanęło Centrum Edukacji Promar to m.in. dostosowanie własnej placówki do wchodzącego w życie 25 maja 2018 roku unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów krajowych. Z racji prowadzenia biznesu Promar był zobowiązany umowami wobec placówek franczyzowych do pomocy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów zgodnych z rozporządzaniem. Z pomocą przyszli specjaliści z działu bezpieczeństwa, którzy przeprowadzili odpowiednie audyty oraz wdrożyli aplikację inspektor365.

Rozwiązanie inspektor365.pl pozwala w sposób uporządkowany, jasny i czytelny na prawidłowe wywiązywanie się z przepisów RODO w sektorze prywatnym i publicznym. Jego główną zaletą jest prostota obsługi oraz zagwarantowana poufność gromadzenia w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji na temat procesów przetwarzania danych osobowych. Rozwiązanie pozwala administratorowi danych osobowych oraz Inspektorowi Danych Osobowych na sprawne wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO, oraz przepisów krajowych. Aplikacja pozwala na szybkie przygotowanie się do kontroli/audytu np. wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz minimalizację ryzyka w zakresie nakładania kar za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. Aplikacja może zostać zintegrowana z każdym oprogramowaniem / systemem informatycznym, który posiada bazę danych i jest w stanie udostępnić obraz widoku danych osobowych.

Osiągnięto

 • Wykonanie audytu zgodności (audyt zerowy), który doprowadził do ustalenia faktycznych potrzeb firmy, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Określenie sytuacji wyjściowej, zinwentaryzowanie i sklasyfikowanie aktywów, zidentyfikowanie i szacowanie ryzyka, przeprowadzenie oceny zgodności postępowania z zasadami ochrony danych, jakie wymaga RODO.
 • Wdrożenie systemu ODO pod kątem RODO, czyli dostosowanie dokumentacji firmy, tj. polityk bezpieczeństwa, procedur dotyczących ochrony danych osobowych, dostosowanie materiału szkoleniowego dla pracowników.
 • Szkolenie mające dostarczyć oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności pracowników przetwarzających dane osobowe, a także wykształcić pożądane zachowania związane ze stosowaniem nowego Rozporządzenia oraz ogólnych zasad dbania o bezpieczeństwo danych.
 • Wdrożenie aplikacji Inspektor365, która ma za zadanie ułatwić codzienną pracę Inspektora Ochrony Danych, usprawnić nadzór na prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, w tym nad ich ochroną i prawidłowym wykorzystaniem.

Technologia

 • PHP
 • MS SQL

Kontakt

Mirosław Zięba

E-mail: aplikacje@zetorzeszow.pl

Telefon: +48 17 78 01 641

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 11
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow