Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Przemysł 4.0

przemysł 4.0 baner 2

ERP – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Comarch ERP XL_240

Więcej informaji o systemie znajdziesz tutaj>>

Systemy ERP stanowią podstawowe źródło informacji do podejmowania trafnych decyzji biznesowych opartych o faktyczne dane pochodzące z jednej bazy danych (bazy danych, która może gromadzić w jednym miejscu informacje z innych baz po ich integracji). To ona jest kluczowym elementem pozwalającym znosić większość barier w dostępie do informacji.

Dzięki temu potrafimy przygotować bardziej precyzyjne analizy, a zarządzający są w stanie podejmować trafniejsze decyzje o znaczeniu zarówno operacyjnym, jak i strategicznym – rozwojowym.

Comarch ERP XL-infografika
Dowiedz się więcej

lub
zadzwoń TERAZ


systemy.erp@zetorzeszow.pl

WMS – zarządzanie magazynem

System WMS zapewnia prawidłowe funkcjonowanie magazynu tj. sprawny przepływ towarów, ich szybką lokalizację, a co za tym idzie bezbłędną kompletację. Kompletacja (komisjonowanie) polega na pobieraniu towarów zgodnie z wyznaczoną przez system optymalną ścieżką, z wykorzystaniem kolektorów danych (skanerów kodów kreskowych).

W procesie produkcyjnym WMS przyjmuje rolę pośrednika wymiany informacji pomiędzy systemem ERP a MES, gdzie informuje o dostępnych komponentach do produkcji a wyrobami gotowymi przyjętymi na magazyn i przeznaczonymi do wysyłki.

avocado_logo

Więcej informaji o systemie znajdziesz tutaj>>

Inteligentne regały

Automatyzacja przestrzeni magazynowej wyposażonej w inteligentne regały to przede wszystkim odzyskiwanie niezagospodarowanej powierzchni oraz oszczędności m2 nawet do 80%! Inteligentne regały pozwalają bardziej zoptymalizować proces samej kompletacji, przyspieszając wyszukiwanie towarów i bezbłędną ich identyfikację. Integrując je z systemem WMS, na bieżąco jesteśmy informowani o rzeczywistym stanie magazynu.

Oferujemy:

 • analizę konkretnych potrzeb związanych z przechowywaniem,
 • optymalizację istniejącego rozwiązania,
 • rozwiązania dla nowych powierzchni magazynowych,
 • dopasowanie inteligentnych systemów regałowych,
 • wyposażenie magazynu w automatykę, systemy RFID
 • doposażenie w dodatkowe elementy nowoczesnego magazynu,
 • dostarczenie niezbędnego sprzętu z jego konfiguracją i wdrożeniem do użytku

APS – planowanie produkcji

System APS potrafi zaplanować produkcję, pokierować pracownikami, przeplanować pracę maszyn i zaalarmować na czas w razie wykrycia ryzyka związanego z awarią. Planowanie produkcji stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążenia zasobów. Uwzględnia dziesiątki zmiennych i wyjątków m.in. terminy, ludzi, zespoły, dokonywanie zmian, materiał, przezbrojenia maszyn, dostępność narzędzi, wydajność stanowisk, technologie, receptury, normatywy. Porównuje wartości planowane z rzeczywistymi, przeprowadza symulacje metodą „w przód’ i w tył” uwzględniając ww. zmienne jeszcze przed właściwym uruchomieniem całego procesu produkcyjnego.

monaco

Więcej informaji o systemie znajdziesz tutaj>>

MES – zarządzanie produkcją

System MES umożliwia prostą i wydajną realizację zadań technologicznych, z którymi regularnie borykają się firmy produkcyjne. Pozwala na pełną automatyzację procesów, tym samym pozwala kontrolować wydajność samej produkcji, ustalając kolejność zleceń tak, by osiągnąć maksymalny wskaźnik OEE.

Wdrożenie systemu MES to jednoczesne dostarczanie wiarygodnych, kompletnych i zrozumiałych danych, które rejestrowane są automatycznie z maszyn oraz stanowisk manualnych. Poddanie ich odpowiedniej analizie stanowi podstawę skutecznej optymalizacji procesu produkcyjnego przy jedoczesnej redukcji opóźnień i przestojów maszyn i ludzi.

edocs-logo

Więcej informaji o systemie znajdziesz tutaj>>

Zadzwoń TERAZ


systemy.erp@zetorzeszow.pl

Robotyzacja i automatyzacja – zaawansowana cyfryzacja

Inwestowanie w zrobotyzowane rozwiązania pozwalają producentom nie tylko zwiększać wydajność, ale również kreować nowe standardy rynkowe wyprzedzając konkurencję. Wdrożenie systemów do robotyzacji i automatyzacji jest kolejnym krokiem usprawniającym procesy wytwórcze. Minimalizuje przestoje w produkcji, zapewnia precyzję wykonania, eliminuje błędy i braki. Wpływa na jakość wytwarzanych produktów i pozwala angażować zasoby ludzkie do bardziej precyzyjnych i mniej powtarzalnych prac.

robotyzacja-icon

Najczęściej realizowane jest to poprzez instalowanie pojedynczy zautomatyzowanych stanowisk (roboty przemysłowe), stopniowo modernizując obszar linii produkcyjnej, a także te związane z pakowaniem, składowaniem oraz wewnętrznym transportem.

Cyberbezpieczeństwo – przejrzystość i prywatność

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i używanym przez nich aplikacjom czy oprogramowaniu to podstawowe zadanie cyberbezpieczeństwa. W biznesie najczęściej jest to realizowane przez audyty, szkolenia pracowników, opracowanie polityk i procedur oraz wykorzystywanie i wdrażanie zabezpieczających technologii informatycznych.

Skuteczne utrzymanie bezpieczeństwa systemów IT klienta realizowane jest przez odpowiedni dobór i połączenie technik cyberochrony w jeden działający system/proces.

 • Audyt Cyberbezpieczeństwa
 • Audyt techniczny sieci i urządzeń
 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Audyt zgodności z KRI
 • Audyt ochrony danych

Certyfikat audytora wiodącego>>

Więcej informacji >>

Sprzedaż B2B w Przemyśle 4.0

Przemysł 4.0 to nie tylko automatyzacja, cyfryzacja i robotyzacja. Fundamentem Przemysł 4.0 jest zmiana dla całego modelu biznesowego i operacyjnego firm produkcyjnych. Na poziomie operacyjnym jest to np. robotyzacja linii produkcyjnych. Natomiast na poziomie biznesowym jest to cyfryzacja kontaktów i komunikacji wykorzystująca platformy B2B, inaczej zwane e-sklepami dla biznesu lub budowanie własnego wewnętrznego rynku zbytu wdrażając platformę marketplace.

By móc komunikować i sprzedawać w obrębie rynku B2B często są wykonywane różnego rodzaju integracje np. systemów ERP – MES, ERP – e-Cmmerce (np. platforma BeseLinker).

xl-baselinker-ecommerce
xl-mes

ISO w Przemyśle 4.0

Cokolwiek jest wytwarzane, producenci chcą mieć pewność, że ich produkty są zgodne z normami, które pozwalają uzyskać większą wydajność, zarządzać ryzykiem, jakością czy zapewnić ciągłość działania i zrównoważony rozwój. By móc nad tym wszystkim czuwać, a sam proces ISO był dobrze zaopiekowano, niezbędny jest nadzór dokumentacji, który może być wsparty oprogramowaniem Isolda.

Jego modułowa budowa pozwala dostosować funkcjonalności do określonych potrzeb w danym okresie rozwoju korzystając z rejestru: umów, procesów i procedur, dokumentów wewnętrznych, incydentów produkcyjnych i bezpieczeństwa, poprzez zarządzanie dostępami i przypisywaniem uprawnień, organizacją audytów i nadzorowaniem działań doskonalących.

Isolda logo

Więcej informacji - isolda.pl >>

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow