Projekty realizowane ze środków UE

Ultima Ratio

Stworzenie Systemu „Ultima Ratio” - Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

RealizacjaSystem dedykowany
BranżaSądownictwo

Ultima Ratio

Causa Finita S.A. to spółka, w której powstała idea pierwszego elektronicznego sądu polubownego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP. Głównymi pomysłodawcami projektu są rzeszowianie: mecenas Robert Szczepanek i prezes Krzysztof Stańko. Causa Finita pełni funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiada za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe.

Causa Finita S.A. to spółka, w której powstała idea pierwszego elektronicznego sądu polubownego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP. Głównymi pomysłodawcami projektu są rzeszowianie: mecenas Robert Szczepanek i prezes Krzysztof Stańko. Causa Finita pełni funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiada za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe.

Cel projektu

 • Stworzenie pierwszego w Polsce e-sądu polubownego skracającego czas postepowań i ich koszty
 • Wydawanie wyroków sądowych w trzy tygodnie

Wyzwania

 • Usprawnienie procedury (ostateczny wyrok w sprawie trwa 3 tygodnie od wniesienia pozwu, a więc 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym)
 • Wygodna obsługa (postępowanie toczy się tylko online, a sprawa prowadzona jest w dowolnym miejscu o dowolnej porze dnia lub nocy)
 • Zapewnienie mobilności (dzięki aplikacji mobilnej Ultima Ratio zawsze jest się na bieżąco, można robić zdjęcia, kręcić filmy i zgłaszać je jako dowody jednym kliknięciem)
 • Gwarancja bezpieczeństwa (dzięki integracji Ultima Ratio z Węzłem Krajowym jest pewność, że przeciwnik jest tym, za kogo się podaje, wyrok będzie skuteczny a postępowanie poufne)
 • Oszczędność czasu (w Twojej sprawie nie ma rozpraw, w których musisz uczestniczyć i na które musisz dojechać, a nasz system informatyczny ogranicza formalności do minimum)
 • Niskie koszty (dochodzenie należności tańsze o 70% - jedyny koszt sprawy to niewysoka opłata arbitrażowa)

Rozwiązanie

„Ultima Ratio” jest w pełni elektronicznym sądem, czyli wszystko – od wysłania pozwu, wniesienia opłaty przez wylosowanie arbitra, wysłanie pozwu do pozwanego, postępowanie dowodowe – odbywa się drogą elektroniczną. Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są głównie firmy i przedsiębiorstwa.

E-sąd rozpatruje sprawy wyłącznie przez Internet - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew składa się w ciągu kilku minut, po zalogowaniu się do systemu informatycznego.

W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa Sąd został podłączony do Węzła Krajowego i korzysta z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwia to identyfikację tożsamości użytkowników, którzy występują przed sądem w charakterze stron. Arbitrami są notariusze przeszkoleni w Stowarzyszeniu Notariuszy RP.

Integracja z CEIDG znacznie skróciła proces składania pozwu, gdyż pozwala na automatyczny import danych powoda/pozwanego do pozwu. Usługa umożliwia wyszukiwanie poprzez NIP lub REGON czy KRS, a typ podmiotu zostaje automatycznie rozpoznany i właściwie wczytany do wypełnionego formularza.

System ponadto zintegrowany jest z elektronicznymi płatnościami, przez co proces składania pozwu rozpoczyna się bezpośrednio po opłaceniu. Dużym atutem jest fakt, że po dokonaniu płatności do systemu księgowego przekazywana jest informacja o transakcji. Zastosowano także rachunki wirtualne, które umożliwiają precyzyjną identyfikację wpłacającego oraz dokładnie definiują, za co dokonuje płatności.

Zapewniono wygodny mechanizm generowania wydruków na każdym etapie składania pozwów, odpowiedzi na pozew oraz wydawania wyroków i postanowień, który pobiera dane z formularza i prezentuje w formie oficjalnych dokumentów.

Dużym udogodnieniem dla użytkowników jest szereg konfigurowalnych powiadomień: zarówno poprzez e-mail, sms oraz powiadomienia push na aplikacji mobilnej. Komunikacja pomiędzy uczestnikami sprawy jest także możliwa w aplikacjach poprzez czat.

Niezwykle wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego - w przypadku na przykład roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona będzie mogła wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym film obrazujący wady oraz jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Arbiter zaś ma możliwość kontaktowania się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat. Kompletne rozwiązanie systemu „Ultima Ratio” znajduje się w serwerowni ZETO-RZESZÓW.

Technologia

 • PHP
 • JS
 • CSS
 • PosgreSQL
 • Węzeł Krajowy (login.gov.pl)
 • CEIDG
 • TPay
 • JASPERSOFT
 • ERP Optima

Zobacz realizację na żywo

Kontakt

Mirosław Zięba

E-mail: aplikacje@zetorzeszow.pl

Telefon: +48 17 78 01 641

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 11
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow