Projekty realizowane ze środków UE

Uniwersytet Rzeszowski

Dedykowany system do tworzenia i badania ankiet

RealizacjaSystem dedykowany
BranżaEdukacja

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski jest szkołą wyższą, a zarazem największą uczelnią akademicką w południowo-wschodniej Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje 46 kierunków studiów, w ramach jedenastu wydziałów. Studenci mają możliwość zdobyć niezbędną widzę w ramach nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, pedagogicznych czy socjologicznych, a nawet prowadzone są nauki medyczne oraz artystyczne. Uniwersytet Rzeszowski przystosowuje kierunki studiów i specjalizacje do aktualnych potrzeb rynku lokalnego, umożliwiając studentom pierwszy, a zarazem najważniejszy krok do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Uczelnia rzeszowska posiada liczne i nowoczesne centra badawcze, przeznaczone do transferu technologii i badań podstawowych, przetwarzania biomasy i odpadów na energię czy do marketingu produktów spożywczych.

Problemy klienta

 • Czasochłonne tworzenie pytań na platformie, której nie jest się właścicielem
 • Do każdej ankiety trzeba tworzyć nowe pytania
 • Ograniczone możliwości oceniania ankiet
 • Definiując nowe grupy użytkowników, często należy podawać ich dane osobowe
 • Brak odpowiednich baz wiedzy, w których znajdują się wszystkie ankiety, pytania i dane użytkowników
 • Wykorzystywany open source’owy system jest rozwiązaniem, które posiada ograniczenia
 • Przechowywanie danych na serwerach i bazach, do których nie ma się pełnego zaufania
 • Obawa braku pełnej kontroli nad ankietami, stworzonymi na zewnętrznych systemach

Cel projektu

 • Stworzenie elastycznego systemu automatyzującego proces tworzenia i badania ankiet
 • Umożliwienie pełnej kontroli nad procesem wysyłania i zbierania ankiet
 • Tworzenie bazy wiedzy dla wielokrotnego wykorzystywania już opracowanych pytań

Rozwiązanie

Stworzony system powstał w celu automatyzacji procesów, czyli tworzenia i rozsyłania ankiet, zbierania odpowiedzi i oceny tych odpowiedzi. W systemie mogą tworzyć ankiety zarówno badacze jak i administratorzy, którzy przesyłają swojej grupie docelowej link do ankiety. Tworzenie niestandardowych pytań zwiększa możliwości systemu. Raz utworzone pytanie może zostać wykorzystane w wielu ankietach. Badacz tworząc pytanie od razu ustala skalę oceny do pytania. Następnie po rozesłaniu ankiety i udzieleniu odpowiedzi na pytania, badacz może ocenić ankietę i zobaczyć najczęściej udzielaną odpowiedź. Wypełnianie ankiety jest dostępne zarówno dla użytkownika zalogowanego jak i anonimowego. Po zakończeniu ankiety odpowiedzi na pytania są oceniane na podstawie skali ocen, ustalonej przez twórcę ankiety. Dodatkowo system pozwala poza tworzeniem standardowej ankiety na stworzenie pytań i ankiet typu Q-test czy w skali Likerta. Dzięki wdrożeniu systemu osiągnięto m.in:

 • Zautomatyzowany proces tworzenia ankiet i ich badania
 • Usprawnienie całego procesu rozsyłania i wypełniania ankiety (wysyłka jednym kliknięciem)
 • Zgromadzone odpowiedzi do ankiet są teraz w jednym miejscu
 • Wykorzystanie ankiet jako testów sprawdzających lub do badania opinii publicznej
 • Przypisywanie oceny odpowiedzi do pytań z ankiety
 • Podgląd najczęściej wykorzystywanych odpowiedzi do pytań i ich graficzną prezentację
 • Zapewnienie anonimowość wypełniania ankiet
 • Umożliwienie edycji ankiet innej osobie niż jej twórca
 • Gromadzenie pytań we własnej bazie, dzięki czemu te same pytania mogą być wykorzystywane wielokrotnie

Technologia

 • PHP
 • JavaScript
 • Rozszerzenie biblioteki Survey
 • PostgreSQL

Kontakt

Mirosław Zięba

E-mail: aplikacje@zetorzeszow.pl

Telefon: +48 17 78 01 641

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 11
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow