Technologie pomagają przetrwać i rozwinąć biznes

5 powodów, dla których system dedykowany (rozwiązanie IT) jest tworzony i wdrażany.

1 Powód – Precyzyjnie dopasowany do indywidualnych potrzeb

System dedykowany budowany jest w oparciu o cele oraz problemy, które trzeba precyzyjne rozwiązać. Dopasowuje się funkcjonalności do potrzeb pracy firmy, jej pracowników oraz realizacji np. specyficznej obsługi klienta. Przy ich budowie już na samym początku określa się potrzebę integracji z zastanymi narzędziami i procesami, które zostaną poddane cyfryzacji. Mowa tutaj o systemach wewnętrznych, jaki i tych zewnętrznych, z których firma korzysta.  

2 Powód – Szybciej wdrażany

Proces samego wdrożenia jest znacznie szybszy niż przy tzw. „gotowcach” – rozwiązaniach adresowanych do wielu odbiorców. Dostawca systemu dedykowanego, już podczas jego tworzenia rozwiązuje szereg problemów technicznych. To pozwala dobrze przygotować się do wdrożenia, zarówno po stronie dostawcy i klienta. Dokładnie już wiadomo, kogo i w jakim zakresie przeszkolić z obsługi systemy, czy z jego konkretnych funkcjonalności. Dostawca dokładnie wie, jak należy przygotować infrastrukturę technologiczną. W zależności od rozwiązania może być to na infrastrukturze dostawcy lub klienta. Te problemy są już rozwiązane na etapie tworzenia rozwiązania i etapie przedwdrożeniowym.  

3 Powód – Rozwijany wraz ze wzrostem biznesu

W każdym momencie funkcjonowania biznesu, przedsiębiorca może doposażyć swój system dedykowany. Nowe zaistniałe problemy ograniczające rozwój biznesu są szybko eliminowane. Doposażenie systemu w nowe funkcjonalności odpowiadające potrzebom są realizowane szybciej. Np. rozbudowa o dedykowaną aplikację mobilną czy oprogramowanie automatyzujące konkretny proces lub integrację z nowym narzędziem IT. Dostawca doskonale zna technologie funkcjonujące u klienta, co wpływa na krótszy czas realizacji rozbudowy posiadanego systemu. 

4 Powód – Efektywniej scalany (integrowany) z zewnętrznymi systemami

Odpowiednio wcześniej opracowany wspólnie z klientem proces instalacji i konfiguracji wpływa na efektywność integracji dedykowanego systemu z innymi systemami. Umiejętne przygotowanie planu, harmonogramu realizacji oraz poszczególnych etapów – kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak? – jest tutaj kluczem do sukcesu. Często ten proces zarówno przez klienta, jak i dostawcę jest przygotowany pobieżnie. Ma to wpływ na jakość już samego wdrożenia, które jest obarczone ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych.  

5 Powód – Jest jednorazowym kosztem

Sam system dedykowany przygotowany dla klienta jest zazwyczaj kosztem jednorazowym. Klient nie płaci za licencje, aktualizacje czy miesięczny /roczny abonament – płaci tylko za ukończony projekt i wdrożone kompletne rozwiązanie. System stanowi jego własność i to on określa, kiedy ma nastąpić jego rozwój i w jakim kierunku. Kosztem stałym jest np. utrzymanie funkcjonowania samego systemu (opieka techniczna) czy infrastruktury, na której pracuje. Tych kosztów po prostu nie da się uniknąć. Niezależnie od tego, jaki system mamy wdrożony.    

Podsumowanie

5 powodów, które zostały przedstawione, determinują i angażują klienta do poszukiwania odpowiedniego partnera technologicznego. To on jest kluczem do stworzenia systemu dedykowanego, który musi mieć możliwość szerokiego dostosowywania się do realiów firmy, zarówno w momencie wdrożenia, jak i po nim.  

Wdrożenie systemu nie jest rzeczą prostą. Jest sporym wyzwaniem, które angażuje czas i środki finansowe zarówno po stronie klienta, jaki i dostawcy. Wspólna praca i zaangażowanie obu stron jest kluczem do ostatecznego sukcesu.  

Wdrożenie systemu APS/MES na pewno nie jest łatwą rzeczą i może być sporym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, ponieważ angażuje czas pracowników i środki finansowe. 

Pytaj

Podejmowanie decyzji dotyczącej tworzenia własnego systemu dedykowanego jest trudne. My o tym doskonale wiemy. Dlatego, zadaj nam pytania, które Cię nurtują, lub na które szukasz odpowiedzi.  

Kontakt do specjalisty https://aplikacjededykowane.zetorzeszow.pl