Zdalna szkoła+ to dodatkowe 180 mln zł na zakup sprzętu

180 MILIONÓW to kwota, którą Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło na zakup sprzętu niezbędnego w zdalnej edukacji z programu „Zdalna szkoła+” – jest to kolejna odsłona. Te samorządy, które nie zdążyły skorzystać z pierwszej edycji programu, wciąż mają na to szansę.

Punkty za rodziny wielodzietne – nowe zasady

Ministerstwo chce umożliwić gminom zakupu brakującego sprzętu. Wsparcie ma być uzależnione od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy.

Nabór wniosków rusza 15 maja 2020 r.

Obecnie tylko gminy mogą otrzymać od 35 do 165 tysięcy złotych i to one będą decydowały, komu pomóc.

Wsparcie przeznaczone jest na:              

 • Zakup sprzętu komputerowego
 • Zakup sprzętu umożliwiającego mobilny dostęp do Internetu
 • Zakup oprogramowania
 • Ubezpieczenie sprzętu
 • Inne uzasadnione wydatki (np. akcesoria komputerowe)

Wszystkie ponoszone wydatki muszą być niezbędne do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej ze stawką VAT 0% dla szkół i placówek oświatowych

Stawka VAT 0% przysługuje wyłącznie w przypadku otrzymania darowizny. Oznacza to, że stawka VAT 0% w przypadku dostawy sprzętu ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji przekazania towarów nieodpłatnie, natomiast w przypadku zakupu sprzętu na rzecz szkoły zastosowanie będzie miała stawka podstawowa 23% VAT .

Dodatkowo stawka VAT 0% jest możliwa wyłącznie dla następujących kategorii sprzętowych:

 • jednostki centralne komputerów, komputery All in One, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 • drukarki,
 • skanery,
 • urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 • urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe routery i modemy).

ZETO-RZESZÓW jako polski dostawca technologii informatycznych w swojej ofercie posiada sprzęt komputerowy przeznaczony do edukacji zdalnej. Naszymi partnerami są polscy producenci sprzętu spełniający wszystkie obowiązujące w naszym kraju normy i przepisy.

Pomagamy w szacowaniu składowych budżetu do wniosku

 • Cena jednostkowa        
 • Liczba sztuk      
 • Kwota ogółem (cena jednostkowa*liczba sztuk)
 • Przeznaczenie i parametry sprzętu (w tym przeznaczenie – liczba wspartych szkół – wskaźnik rezultatu)

Zapytania w sprawie pomocy  w szacowaniu – doboru odpowiedniego sprzętu prosimy kierować na:

Rzeszów –  detal@zetorzeszow.pl, tel. 17 78 01 669

Krosno –  krosno@zetorzeszow.pl, tel. 13 43 20 940

Przemyśl –  przemysl@zetorzeszow.pl, tel. 16 67 85 920