Szkolenie IBM Design Thinking

Rozpoczęliśmy w naszej firmie warsztaty oparte na metodyce Design Thinking, w której firma IBM pomaga nam zrozumieć, jak można usprawnić pracę grupową oraz uspójnić pewne procedury w różnych zespołach.

Szkolenie uświadamia nam, jak można inaczej, a jednocześnie skuteczniej rozwiązywać wspólnie problemy, na które napotykają użytkownicy. A co najważniejsze, jak można dzięki temu podnieść jakości obsługi klientów w tempie i skali odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Wspólne zadania, które już podczas pierwszego etapu warsztatów wykonywaliśmy, świetnie oddaje udostępniony nam E-book (str. 24 do 38). https://ibm.co/30katMS

6 października, to data kolejnego warsztatu i pogłębiania naszej wiedzy w zakresie odkrywania metodyki design thinking według IBM, która zostanie wdrożona we wspólnej pracy nad nowymi projektami.