Zapytanie ofertowe

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej firmy w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie ZETO-RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu pt. ” Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. poprzez wzornictwo „.

Zapytanie ofertowe_1_2017_1.4

Załączniki_1_2017_1.4

Informacja o wyniku zapytania ofertowego:
Wyniki-zapytania_1_2017_1.4.pdf