Nowe punkty e-podpisu w Krośnie i Przemyślu

ZETO-RZESZÓW informuje swoich klientów i kontrahentów, że z dniem 4 czerwca 2019 uruchomiliśmy w Krośnie i Przemyślu dodatkowe Punkty Rejestracji Centrum Usług Zaufania Sigillum.

Szczegóły dotyczące usługi e-podpisu (zgodny z Rozporządzeniem eIDAS ) dostępne będą w:

 • NOWY – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Ośrodek Terenowy Krosno, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 12, telefon: 13 43 209 40, email: krosno@zetorzeszow.pl, krosno.zetorzeszow.pl Godziny otwarcia: pn. – pt. 8:00 – 16:00
 • NOWY – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Ośrodek Terenowy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4, telefon: 16 678 59 20 wew. 605, email: przemysl@zetorzeszow.pl, przemysl.zetorzeszow.pl, Godziny otwarcia: pn. – pt. 8:00 – 16:00.
 • OBECNY – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55, telefon: 17 28 25 000, email: bok@zetorzeszow.pl, zetorzeszow.pl, Godziny otwarcia: pn.- pt. 8:00 – 16:00

Przypominamy, że certyfikat kwalifikowany stosowany jest w sytuacji:

 • Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik
 • Uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
 • Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych
 • Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS
 • Przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
 • Rejestracja i identyfikacja wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów
 • Zawieranie umów oraz do udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych
 • Potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami oraz do komunikacji pomiędzy pracownikami innych jednostek w administracji publicznej
 • Przesyłanie do GIIF podpisanych informacji o transakcjach finansowych
 • Przesyłanie Jednolitych Europejskich dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ)
 • Podpisywanie i pobieranie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców