Nowe szanse pozyskania środków finansowych dla służby zdrowia na rok 2020

Kierując się wypracowanym doświadczeniem w zakresie podnoszenia jakości e-usług i cyfryzacji naszej podkarpackiej Służby Zdrowia proponujemy podjęcie współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia, dla którego jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e- usług, osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 • Termin składania wniosków w obecnym naborze 20.01.2020 – 27.02.2020
 • Na wnioskodawców czeka 30 mln złotych
 • Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu
 • W ramach planowanego naboru będzie możliwe utworzenie, rozwój i utrzymanie e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Dbamy o najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc partnerom przy identyfikacji potrzeb, opracowaniu koncepcji projektu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (Studium Wykonalności koncepcji technicznej oraz innych załączników do wniosku o dofinansowanie), pomocy podczas realizacji projektu aż do końcowego  rozliczenia przedsięwzięcia.

Nasza dotychczasowa praca polegała na kompleksowym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz pomocy przy rozliczaniu projektów m. in. takich jak:

 • „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”,
 • „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Sanoku  jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”,
 • „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Ustrzykach Dolnych jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej –PSIM”.

Prezentując nasze intencje, jednocześnie zapraszamy Państwa do kontaktu i spotkania z nami, aby wspólnie porozmawiać o nowych szansach pozyskania środków finansowych zarezerwowanych w RPO WP 2014-2020.

Kontakt w sprawie projektu
Bożena Basaj
Prezes Zarządu
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.
Al. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów,
Tel. +48 503 129 155, 17 85 00 678
Email: bozena.basaj@posd.pl  

Kontakt w sprawie systemów i e-usług
Anita Czernij-Drzał
Koordynator klienta biznesowego
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,
Tel. +48 605 050 734, 17 78 01 613
Email: anita.czernij@zetorzeszow.pl