Otrzymaliśmy raport z audytu nadzoru – utrzymaliśmy certyfikat ISO

Certyfikacja Systemów Zarządzania, której zostaliśmy poddani – obecnie przeszliśmy audyt nadzoru przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to klucz pozwalający na zwiększanie rentowności, wydajności i skuteczności firmy.

Potwierdza gwarancję bezpieczeństwa, ograniczenia ryzyka biznesowego i wpływa na zrównoważony rozwoju przedsiębiorstwa. Podnosi jakość oraz umożliwia podążanie za rynkiem, dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami rynków docelowych.

Obecnie posiadamy

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06.

Jakie z tego wynikają korzyści?

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 to:

 • usprawnienie zarządzania firmą poprzez właściwe zidentyfikowanie i opisanie procesów,
 • usprawnienie komunikacji w organizacji,
 • jasny podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień w przedsiębiorstwie,
 • zwiększenie efektywność działania organizacji,
 • lepsze wykorzystanie potencjału kadry i pracowników,
 • spełnienie jednego z wymagań wielu specyfikacji przetargowych,
 • zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku krajowym

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 to m.in.:

 • podniesienie bezpieczeństwa informacji w firmie i dobór adekwatnych zabezpieczeń
 • spełnienie wymagań prawnych,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • lepsza identyfikacja zagrożeń  i szans, mająca przełożenie na zmniejszenie wpływu podatności na działalność organizacji oraz wykorzystanie potencjału
 • dostosowanie do wymagań prawnych systemów informatycznych organizacji,
 • stałe podnoszenie bezpieczeństwa, a przez to i jakości świadczonych usług,
 • zachowanie poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji,
 • nadzór na procesami przetwarzania informacji,
 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka,
 • zwiększenie zaufania klientów.