Konkurs 2.4 – Cyfryzacja lubelskich MŚP

Pod koniec IIIQ został ogłoszony konkurs 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP, który ma na celu wspieranie przedsiębiorców w zakupie, wdrożeniu i przeszkoleniu użytkowników z oprogramowania do zarządzania firmą. Na dofinansowanie Cyfryzacji Lubelskich MŚP przeznaczone zostało aż 22 950 000 zł dla projektów w zakresie transformacji cyfrowej. Dofinansowanie może wynieść nawet do 85% całkowitego kosztu projektu.

Kryteria obligatoryjne konkursu określają, że dofinansowanie zostanie przyznane tylko na projekty spełniające następujące wymagania:

  1. Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, czyli “szytych na miarę”. Wykluczone są projekty dotyczące zakupu oprogramowania biurowego, księgowego oraz systemów operacyjnych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.
  2. Zakup usług doradczych związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych przedsiębiorstwa, które są powiązane z zakresem planowanego do realizacji projektu.
  3. Wdrożenie innowacji produktowej, procesowej lub organizacyjnej w skali przedsiębiorstwa.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie to przede wszystkim te, które wprowadzą cyfrową transformację w MŚP oraz wesprą rozwój kompetencji cyfrowych.

Warto podkreślić, że wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, takich jak zmiana modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, cyfryzacja przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania systemów procesowych, digitalizacja procesów eksportowych, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności, a także wsparcie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Planowany termin naboru wniosków przewidziany jest na okres od 2 września 2023 r. do 12 października 2023 r. Przedsiębiorcy mają więc wystarczająco czasu na przygotowanie swoich projektów i składanie wniosków.

Konkurs 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”, umożliwiajacy dofinansowanie, chce wzmocnić potencjał przedsiębiorstw, zwiększyć ich zdolność do wykorzystania informacji oraz współdzielenia zasobów, co pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii cyfrowych.

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowania (max. 85%) będą zależały od spełnienia wymogów konkursowych, a szczegółowy poziom dofinansowania zostanie określony w regulaminie konkursu.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z regionu lubelskiego do skorzystania z tej unikalnej szansy na rozwój i wdrożenie cyfrowych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i dla całego regionu.

Bezpośredni kontakt:

725 250 125 lub systemy.erp@zetorzeszow.pl

Możesz pytać o wszystko, co może pomóc Twojemu biznesowi!