Dofinansowanie dla firm z Polski Wschodniej na automatyzację i robotyzację – START już 02.08.2023 r.

Działanie 1.2  – „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” to działanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027. Jego głównym celem jest wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0, szczególnie poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie jest dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z regionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionu mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających).

Jakie projekty są objęte wsparciem?

  1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, w celu wskazania procesów podlegających automatyzacji/robotyzacji oraz opracowania mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa określa strategię wdrożenia automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa – jest obligatoryjna.
  2. Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, takie jak zakup automatów, robotów, maszyn i urządzeń, a także oprogramowania i usług doradczych oraz szkoleniowych związanych z instalacją i obsługą tych urządzeń.

Jakie wydatki są kwalifikowalne?

W ramach funduszu mogą być dofinansowywane wydatki związane z:

  • Robotyzacją
  • Automatyzacją
  • Zakupem i wdrożeniem oprogramowania wspierającego procesy automatyzacji i robotyzacji, w tym zaawansowane systemy informatyczne, technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, oraz systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji i obsłudze urządzeń.

Jaka jest maksymalna wartość dofinansowania projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 złotych, a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 200 000  złotych.

Jakie są zasady finansowania projektów?

Łączna pula środków przewidziana na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln złotych. Poziom dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, zależnie od rodzaju wydatku i pomocy, w ramach której jest on współfinansowany.

Czy są wymagane usługi doradztwa?

Tak, usługi doradztwa, w tym opracowanie mapy drogowej, muszą być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty/ekspertów.

Jakie jest okno czasowe realizacji projektu?

Projekt można rozpocząć nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku (koszty audytu i mapy drogowej nie są wliczane). Projekt powinien zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2027 r.

Kiedy można składać wnioski?

Termin rozpoczęcia składania wniosków przewidziany jest na 2 sierpnia 2023 r., a zakończenia na 25 października 2023 r. (do godziny 16:00).

Jak będzie oceniany projekt?

Ocena projektów będzie przeprowadzona w jednoetapowym procesie przez członków oceniających na podstawie informacji zawartych we wniosku i prezentacji wnioskodawcy podczas posiedzenia Panelu KOP (wideokonferencja). Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 110 dni od zakończenia naboru.

Jakie są korzyści dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na automatyzację i robotyzację swoich procesów, co pozwoli im wprowadzić innowacyjne rozwiązania i zwiększyć efektywność produkcji. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi istotne wsparcie w modernizacji działalności.

Fundusz “Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” to doskonała szansa dla przedsiębiorców na podniesienie swojej konkurencyjności i dostosowanie się do wymogów Przemysłu 4.0. Warto jak najszybciej złożyć wniosek i skorzystać z tej unikalnej okazji dofinansowania innowacyjnych projektów w regionie Polski Wschodniej.

Bezpośredni kontakt:

725 250 125 lub systemy.erp@zetorzeszow.pl

Możesz pytać o wszystko, co może pomóc Twojemu biznesowi!