Projekt CZAS NA STAŻ – przedłużenie naboru

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. informuje, że

do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby chcące:

 • podnieść kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe dzięki stażom
 • nabyć kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.

Co oferujemy?

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • certyfikowane szkolenia zawodowe
 • płatne staże zawodowe do 5 miesięcy
 • subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

Uczestnikom projektu zapewniamy

 • wypłatę stypendium szkoleniowego
 • pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów przejazdu na staż

W ramach projektu możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na doposażenie miejsca pracy (19 000,00 zł brutto), a także dofinansowanie do 50% kosztów zatrudnienia uczestnika projektu.

Wszelkie informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji można pobrać ze strony z ogłoszeniem o naborze. przejdź do strony

Kontakt:

Biuro projektu partnera:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.,
al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,
tel. 17 78 01 627
e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl
www.zetorzeszow.pl 

Biuro projektu lidera:
Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
e-mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl 

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

FE_POWER_poziom_pl