Prosta aplikacja do zarządzania RODO

Aplikacja inspektor365.pl pozwala w sposób uporządkowany, jasny i czytelny na prawidłowe wywiązywanie się z przepisów RODO w sektorze prywatnym i publicznym. Jego główną zaletą jest prostota obsługi oraz zagwarantowana poufność gromadzenia w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji na temat procesów przetwarzania danych osobowych.

Eksperci wyróżnili 7 elementów rozporządzenia, z którymi każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi się zmierzyć. zobacz więcej

Rozwiązanie pozwala administratorowi danych osobowych oraz Inspektorowi Danych Osobowych na sprawne wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO, oraz przepisów krajowych. Aplikacja pozwala na szybkie przygotowanie się do kontroli/audytu np. wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz minimalizację ryzyka w zakresie nakładania kar za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. Aplikacja dostępna jest pod adresem inspektor365.pl. Może zostać zintegrowana z każdym oprogramowaniem/systemem informatycznym, który posiada bazę danych i jest w stanie udostępnić obraz widoku danych osobowych.

inspektor365-widok-aplikacji

Widok aplikacji inspektor365

Integrujemy się m.in. z:

  • Comarch ERP Optima
  • Comarch ERP XL
  • enova365
  • mMedica
  • AMMS
  • Optimed24
  • PUMA