Projekty realizowane ze środków UE

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

baner-bezpieczenstwo

Cyfrowy Powiat

Cyfrowy Powiat to kontynuacja programu Cyfrowa Gmina. W ramach programu do rozdysponowania są prawie 64 mln zł (w skali całego kraju). Powiat będzie mógł otrzymać od 100 do 350 tys. zł. Do programu może zgłosić się każdy powiat, nie jest wymagany wkład własny. Nabór wniosków potrwa do 11 września br. Z programu Cyfrowy Powiat nie będą mogły skorzystać miasta na prawach powiatu, ponieważ były one brane pod uwagę w programie Cyfrowa Gmina.

W ramach programu, dofinansowanie będzie można wydatkować na 4 obszary:

 • Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmurowych.
 • Zakup sprzętu IT dla:
  - szkół i placówek specjalnych
  - domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Oferujemy swoją pomoc w pełnym zakresie rozwoju cyfrowego powiatu oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najlepiej wykorzystać przyznane środki na usprawnienie pracy serwerowni (serca IT urzędu) i podnieść bezpieczeństwo informatyczne urzędu, scyfryzować usługi, oraz wykonać poprawnie obligatoryjną analizę cyberbezpieczeństwa lub przygotować się do pełnego audytu bezpieczeństwa i przeszkolić pracowników z jego zasad – zadzwoń.


detal@zetorzeszow.pl

Uczestniczymy aktywnie w programie Cyfrowa Gmina i na co dzień zajmujemy się podnoszeniem sprawności infrastruktury i systemów informatycznych. Posiadamy certyfikacje i ekspertów z cyberbezpieczeństwa, którzy często audytują jednostki publiczne pod kątem właśnie cyberbezpieczeństwa.

Pełne informacje o programie tutaj>>

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i używanym przez nich aplikacjom czy oprogramowaniu to podstawowe zadanie cyberbezpieczeństwa. W biznesie i administracji najczęściej jest to realizowane przez audyty, szkolenia pracowników, opracowanie polityk i procedur oraz wykorzystywanie i wdrażanie zabezpieczających technologii informatycznych.

Do najważniejszych technik cyberochrony zaliczamy szyfrowanie (np. e-podpis), ukrywanie adres IP (sieci VPN), uwierzytelnianie przed dostępem do systemu (np. dwuskładnikowe – kod na telefon lub e-mail), zarządzanie zdarzeniami/cyberatakami (system SIEM), antywirusy i zapory (oprogramowanie ESET i firewall – FortiGate), skanowanie sieci i portów (skaner podatności – Nessus).

Skuteczne utrzymanie bezpieczeństwa systemów IT klienta realizowane jest przez odpowiedni dobór i połączenie technik cyberochrony w jeden działający system/proces

Audyty

 • Audyt Cyberbezpieczeństwa
 • Audyt techniczny sieci i urządzeń
 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Audyt zgodności z KRI
 • Audyt ochrony danych

Certyfikat audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 >>

Naszą specjalizacją są audyty bezpieczeństwa, które realizujemy zgodnie z wymaganiami:

 • Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Opracowujemy i wdrażamy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655).

Dowiedz się więcej

lub
zadzwoń TERAZ


zetosec@zetorzeszow.pl

Cyfrowa Gmina

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i używanym przez nich aplikacjom czy oprogramowaniu to podstawowe zadanie cyberbezpieczeństwa. W biznesie i administracji najczęściej jest to realizowane przez audyty, szkolenia pracowników, opracowanie polityk i procedur oraz wykorzystywanie i wdrażanie zabezpieczających technologii informatycznych.

Do najważniejszych technik cyberochrony zaliczamy szyfrowanie (np. e-podpis), ukrywanie adresu IP (wirtualne sieci prywatne), uwierzytelnianie przed dostępem do systemu (np. dwuskładnikowe – kod na telefon lub e-mail), zarządzanie zdarzeniami/cyberatakami (system SIEM), antywirusy i zapory (oprogramowanie ESET i firewall – FortiGate), skanowanie sieci i portów (Nessus - skanowanie urządzeń aktywnych L2/L3 oraz komputerów w sieciach i ich portów).

Skuteczne utrzymanie bezpieczeństwa systemów IT klienta realizowane jest przez odpowiedni dobór i połączenie technik cyberochrony w jeden działający system/proces

Zadzwoń TERAZ


krosno@zetorzeszow.pl

Rozporządzenie Prezesa NFZ - Cyberbezpieczeństwo

Uczestniczymy w projekcie związanym z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Prowadzimy konsultacje w doborze sprzętu i usług, dostarczamy oraz wdrażamy kompleksowe rozwiązania z zakresu określonego rozporządzeniem. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa stanu zastanego sprzed wdrożenia zmian oraz po ich wdrożeniu, w tym przeprowadzamy skany podatności.

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

Zadzwoń TERAZ


zetosec@zetorzeszow.pl

Lublin 81 50 65 151

lublin@zetorzeszow.pl

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow