Bon na zakup laptopa dla nauczycieli

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli – czym tak naprawdę jest ten bon?

Bon będzie specjalnym środkiem płatniczym o wartości 2500 zł, przy pomocy którego można sfinansować zakup:

 • laptopa
  lub
 • laptopa przeglądarkowego (tzw. Chromebook).

Warto wiedzieć, że bon będzie miał postać elektroniczną – będzie specjalnie generowanym kodem w systemie przygotowywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, który nauczyciel otrzyma na swój telefon komórkowy. Natomiast potwierdzenie jego otrzymania zostanie wysłane również w postaci kodu na adres e-mail nauczyciela podany we wniosku.

Kto otrzyma bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego?

Każdy pracownik sektora edukacji może liczyć na bon, będąc nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym publicznej, lub niepublicznej:

 • szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowej
 • szkoły artystycznej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej)

Bez znaczenia dla kwestii otrzymania bonu jest to:

 • jaki wymiar zajęć ma nauczyciel
 • jakie stanowisko zajmuje
 • czy pełni funkcję kierowniczą (o bon może się ubiegać także dyrektor, nawet jeśli ma zniżkę pensum bądź całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć)
 • w jakiej formie nawiązano z nauczycielem stosunek pracy

Warto wiedzieć, że z bonu nie skorzysta nauczyciel przedszkola i placówki oświatowej, osoba niebędąca nauczycielem zatrudniona do prowadzenia zajęć w trybie art. 15 Prawa oświatowego, pomoc nauczyciela.

Czy nieobecności w pracy wykluczają otrzymanie bonu na zakup laptopa dla nauczycieli?

Tak, ale nie w każdym przypadku. Podstawowym warunkiem otrzymania bonu jest zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w szkole w dniu 30 września 2023 r.Bon nie będzie jednak przysługiwał nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku o jego przyznanie:

 • pozostaje w stanie nieczynnym
 • przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym
 • korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowym
 • korzysta z urlopu bezpłatnego (trwającego nie krócej niż 14 dni)
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych

Warto wiedzieć, że nauczyciel może złożyć wniosek o bon, będąc na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, urlopie wychowawczym.

Kiedy zostaną przyznane bony dla nauczycieli na zakup laptopa lub Chromebooka?

Przejdż do pełnej wersji artykułu >>